Niepoprawna pisownia

wyjontkowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyjątkowi

Poprawna pisownia