Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń – w znacznej większości przypadków poprawną formą będzie coraz.

Poprawna pisownia

co raz

Poprawna pisownia, znaczenie: raz po raz, jeżeli coś dzieje się co raz, oznacza to, że powtarza się w krótkim odstępach.

Przykłady poprawnej pisowni

Co raz się stało, może stać się jeszcze raz.
Jechał bardzo ostrożnie ale co raz zawadzał o jakiś wystający korzeń.
Pomimo skupienia, Kamil co raz popełniał kolejne błędy rozwiązując zadanie.


Poprawna pisownia

coraz

Poprawna pisownia, znaczenie: coraz to słowo, które informuje o nasilaniu się jakiegoś zjawiska. Może mówić także o powtarzalności czegoś, w krótkim, bądź długim odstępie czasu. Najczęściej wyraz używany jest w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami, które są w stopniu wyższym albo niższym.
Coraz to wyrażenie zaimkowe. Zapisuje się je łącznie, bo jest to wyjątek od reguły, mówiącej o tym, że połączenie zaimka z inną częścią mowy zapisuje się oddzielnie. Ze względu na to, że coraz jest uwarunkowanym tradycją odstępstwem od tej reguły, warto zapamiętać poprawną pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Zbliżał się wieczór, robiło się coraz zimniej.
Nasza córka coraz częściej przynosi do domu złe oceny, może ma jakiś problem w szkole.
Nie wiem dlaczego, ale coraz rzadziej do niej przychodzisz. Zamierzacie się rozstać?
Sąsiedzi zrobili sobie wczoraj przyjęcie, a im było później, tym zachowywali się coraz głośniej.


Niepoprawna pisownia

coras

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co ras

Niepoprawna pisownia