Niepoprawna pisownia

bódka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bótka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

butka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa „butek” (mały but, bucik).