Niepoprawna pisownia

w raz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wraz

Poprawna pisownia, znaczenie: wraz jest przyimkiem i jest nieodmienną częścią mowy. Oznacza, że robimy coś łącznie lub wspólnie lub łączymy jakieś zjawiska. Słowo wraz zapisujemy łącznie i tylko taka forma jest poprawna.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja przyjaciółka wraz ze swoim mężem i dziećmi wyjechała na drugi koniec świata w poszukiwaniu lepszego życia.
Wczoraj byłam na świetnym koncercie na Błoniach Warszawskich, gdzie wystąpiła Alicja Majewska wraz z orkiestrą Alex Band.
Wraz z zakończeniem komunizmu polska gospodarka uległa zasadniczej transformacji, przekształcając mechanizmy rynkowe.