Niepoprawna pisownia

góbi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gubi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie gubi należy za każdym razem zapisywać przez u. Pisownia ta umotywowana jest historycznie, gdyż omawiany termin występował już w języku prasłowiańskim. Ówczesne gubiti oznaczało: dopuszczać aby coś zginęło. Łatwo zatem zauważyć, że w wersji współczesnej (jak i w dawnej) wskazana jest pisownia przez u otwarte.
Gubi to czasownik niedokonany gubić, który został odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym. Czasownik ten oznacza: zapodziać, zawieruszyć, tracić coś, zaprzepaszczać szansę na coś, ale również (po dodaniu zaimka zwrotnego się) – tracić orientację w terenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jest strasznie zakręcona. Ciągle wszystkiego zapomina i wiecznie się gdzieś gubi.
Czemu nie zgłosiłeś tego na policję? Pierwsza rzecz, którą się robi po tym, jak gubi się dowód osobisty, to idzie się na policję!
Moja mama średnio raz na tydzień gubi kluczyki do samochodu.