Niepoprawna pisownia

góbi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gubi

Poprawna pisownia