Niepoprawna pisownia

nie miłe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w przypadku, kiedy nie służy w zdaniu jako ewidentne zaprzeczenie przymiotnika i podana jest również jego alternatywa, połączenie to piszemy oddzielnie, na przykład: Nie miłe, a wyjątkowo nieprzyjemne okazały się być po bliższym ich poznaniu.


Poprawna pisownia

niemiłe

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie to w większości przypadków należy zapisywać łącznie. Wskazuje na to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że partykuła nie powinna być pisana razem z przymiotnikami w stopniu równym. Należy jednak zapamiętać,
Niemiłe to przymiotnik, którym określamy rzeczy lub osoby niesympatyczne, wywołujące u nas przykre uczucie, wredne, zachowujące się wobec innych w sposób odpychający. Zachęcamy do zapoznania się także z wyjątkiem – przedstawioną wyżej sytuacją, w której wyrażenie to zapisujemy rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Samo spojrzenie na niego wzbudziło we mnie niemiłe wspomnienia.
Twoje siostry momentami są naprawdę niemiłe. Może powinnaś z nimi o tym porozmawiać.
Na długo zapamiętam niemiłe słowa, które usłyszałam od swojego najlepszego przyjaciela.