Poprawna pisownia

epopei

Poprawna pisownia, znaczenie: epopei to odmieniony w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej i w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik epopeja. Epopeją z kolei nazywamy dłuższy poemat epicki (inaczej epos) – na ogół wierszowany, o podniosłej formie. Mówimy tak również na dzieło literackie, które przedstawia dzieje narodu w przełomowym dla niego momencie, na ciąg ważnych wydarzeń, stanowiących zamkniętą czasowo całość, a także w przenośni – na przedłużającą się, przewlekłą opowieść.
Wyraz ten należy zapisywać wyłącznie przez i. Jest to wyjątek od obowiązującej w polszczyźnie zasady, która mówi, że po samogłoskach zapisujemy j. Częste błędy w pisowni mogą wynikać również z wyraźnie słyszanej podczas artykulacji głoski j.

Przykłady poprawnej pisowni

28 czerwca to data wydania Pana Tadeuszaepopei napisanej przez Adama Mickiewicza.
Na kartach omawianej przez klasę epopei znalazło się wiele wydarzeń historycznych z narodu polskiego.
Miałem już serdecznie dość epopei, którą z zapałem opowiadał nam Marek.


Niepoprawna pisownia

epopeji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopeii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopejii

Niepoprawna pisownia