Obie formy pochodzą od rzeczownika baba. Wyraz ten w języku polskim ma ogrom znaczeń. Nazywamy tak często sprzedawczynię – przekupkę, zwłaszcza starszą, która przywozi towar ze wsi, żebraczkę, ubogą kobietę lub czyjąś partnerkę życiową czy żonę. Baba to także rodzaj ciasta, najczęściej drożdżowego, które pieczone jest w wysokiej blasze o okrągłej podstawie i karbowanych ścianach bocznych. Jest to również określenie używane na młot kafara oraz ciężki tłuczek, który służy do ubijania żwiru. Dawniej mówiono tak na starą kobietę, stręczycielkę, była to dodatkowo inna nazwa królowej w szachach, a także wiejskiej kobiety, pomagającej przy porodach, leczącej ziołami i magicznymi wywarami. Ponieważ zarówno forma babom jak i babą jest poprawna zachęcamy do zapoznania się ze znaczeniem każdej z nich. Warto to zrobić, ponieważ nie można tych wariantów używać wymiennie! Pomocne mogą być także przykłady użycia w zdaniu, a w razie wątpliwości w sekcji komentarzy można zadać swoje pytanie do naszej redakcji.

Poprawna pisownia

babom

Poprawna pisownia, znaczenie: babom to postać słowa baba odmieniona w celowniku liczby mnogiej. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że takie formy deklinacyjne rzeczowników zawsze powinny kończyć się na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym babom nie da się przerwać – kiedy już zaczną mówić, gadają jak nakręcone.
Jeśli chcesz przetłumaczyć tym babom, że media kłamią, to proszę bardzo, ja nawet nie próbuję.
Na świątecznym stole makowcom i babom towarzyszył sernik i sękacz.


Poprawna pisownia

babą

Poprawna pisownia, znaczenie: babą to rzeczownik podstawowy, odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Tego typu forma deklinacyjna powinna być zawsze kończona przez ą. Mówi o tym obowiązująca w języku polskim reguła, nakazująca kończyć tak odmienione w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Mówię Ci, z babą nie ma sensu się kłócić.
Mamo, czy mogłabyś pomóc mi z babą wielkanocną?
Nie chce mi się z tą babą rozmawiać, nie mogę jej znieść.