Niepoprawna pisownia

błachy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błahy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie błahy zostało zapożyczone z języka ukraińskiego. U naszych wschodnich sąsiadów funkcjonuje przymiotnik błahyj o podobnym znaczeniu jak w języku polskim. W myśl zasady nakazującej maksymalnie zbliżony do oryginału zapis wyrazów obcego pochodzenia, omawiany termin należy zawsze zapisywać przez h. Błahy to inaczej: niegodny większej uwagi, nieznaczący, nieistotny, niemający dużej wartości.

Przykłady poprawnej pisowni

Pozornie błahy spór przeistoczył się w konflikt, który trwał przez kilka tygodni.
Na pozór błahy problem z szukaniem nowego pracownika okazał się być trudny do rozwiązania.
Powód mojej nieobecności na jej urodzinach jest błahy – dopadło mnie przeziębienie.