Poprawna pisownia

twoi

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w liczbie mnogiej, rodzaju męskoosobowym, w mianowniku oraz w wołaczu zaimek dzierżawczy twój. Określamy nim ludzi bliskich osobie, do której się zwracamy oraz to, co należy do osoby, do której właśnie mówimy.
Sformułowanie to jest wyjątkiem od obowiązującej w naszym języku reguły, która mówi, że po samogłoskach pisane jest j. Jednak nawet sama wymowa tego wyrazu zdecydowanie sugeruje pisownię przez i – należy zapamiętać, że jest to jedyna prawidłowa forma zapisu tego liczebnika. Warto zauważyć również, że jako zwrot grzecznościowy wyraz Twoi zapisujemy wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Zobacz, czy to nie Twoi rodzice idą w naszym kierunku?
Bawiłam się świetnie, a wszyscy Twoi przyjaciele okazali się być bardzo mili.
Wczoraj Twoi bracia pomogli mi z przeprowadzką. Podziękuj im ode mnie jeszcze raz.


Niepoprawna pisownia

twoji

Niepoprawna pisownia