Poprawna pisownia

Bartosz

Poprawna pisownia, imię męskie.


Niepoprawna pisownia

Bartorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bartoż

Niepoprawna pisownia