Niepoprawna pisownia

wachanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wahanie

Poprawna pisownia, znaczenie: wahanie to określenie na stan, w którym ktoś nie może podjąć jednoznacznej decyzji, zachowuje się niepewnie, jest rozdarty między dwoma lub kilkoma opcjami. Oznacza także ruch periodycznie powtarzalny po określonym torze, w dwóch przeciwnych kierunkach. Odnieść można je także do okresowych zmian danej właściwości, powtarzających się w konkretnym przedziale.
Słowo wahanie czasami występuje w formie zwrotnej, jako wahanie się. Jest imiesłowem odczasownikowym, pochodzącym od słów wahać i waga. Jego pisownia przez h uwarunkowana jest wymianą h na g.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiosną można zaobserwować w naszym klimacie spore wahanie temperatury, od zimowej do letniej.
Jego wahanie się przy każdym wyborze było irytujące i sprawiało, że sprawa nie posuwała się do przodu.
Wahanie wahadła było uspokajające, dlatego mama chętnie pokazywała je swojemu dziecku.