Poprawna pisownia

którędy

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna prawidłowa forma to którędy. Wynika to z zasady, która mówi, iż przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, takimi jak p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g, zawsze należy umieścić samogłoskę nosową ę.
Którędy to przyimek pytający, pozwalający na zadanie pytania o drogę, którą dana osoba powinna się udać w celu odnalezienia konkretnego punktu docelowego.

Przykłady poprawnej pisowni

Którędy mam pójść, aby znaleźć pięciogwiazdkowy hotel? Chciałabym odpocząć w luksusach.
Którędy wracamy do domu? Wolisz iść przez park, czy o takiej późnej porze bezpieczniej będzie ulicą?
Czy możesz mi powiedzieć, którędy mam się udać, jeśli chcę odnaleźć Diabelski Kamień?


Niepoprawna pisownia

którendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kturędy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kturendy

Niepoprawna pisownia