Oba wymienione poniżej wyrazy funkcjonują w słowniku języka polskiego. Zarówno termin babką jak i babkom wywodzą się od rzeczownika babka. Jest to określenie czyjejś babci – matki mamy lub ojca. Niekiedy mówimy tak również na starszą panią, która najczęściej jest biedna lub zaniedbaną, a także na wiejską kobietę, która w dawnych czasach pomagała kobietom przy porodach, często trudniła się też ziołolecznictwem czy znachorstwem. Babka to również rodzaj słodkiego ciasta, najczęściej pieczonego w charakterystycznej formie w kształcie ściętego stożka. W języku potocznym określa się w ten sposób także młodą i atrakcyjną kobietę, z kolei rolnicy nazywają tak kopkę ze snopków siana ustawianą na polu. Zwróć uwagę, że ze względu na różne znaczenia obu słów nie można ich używać wymiennie. Wybierz słowo adekwatne do kontekstu zdania bazując na naszych definicjach i przykładach praktycznego użycia, a w razie niejasności zadaj naszej redakcji pytanie językowe w sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

babkom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie babkom to rzeczownik bazowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Tego typu postacie deklinacyjne należy zapisywać z głoskami om na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecałem babkom, że odwiozę je do domu.
Tym babkom zdecydowanie przydałoby się nieco więcej cukru.
Mężczyzna powiedział babkom sprzedającym ziemniaki, że jutro będzie chciał kupić aż pięćdziesiąt kilogramów tych warzyw.


Poprawna pisownia

babką

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie babką z kolei to wyraz podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Takie formy deklinacyjne rzeczowników, liczebników, zaimków, przymiotników oraz imiesłowów rodzaju żeńskiego należy zawsze kończyć samogłoską nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Z taką fajną babką mógłbym rozmawiać godzinami.
Twoje powidła śliwkowe smakują wybornie z babką drożdżową.
Uwielbiam spędzać czas z babką Jadźką. To bardzo mądra kobieta.