Niepoprawna pisownia

niepodlega

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podlega

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie podlega należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to połączenie przeczenia nie z czasownikiem, a w języku polskim takie wyrażenia muszą być zapisywane rozłącznie.
Nie podlega oznacza, że dana osoba nie jest podwładnym innego człowieka. Jednocześnie opisuje sytuację, w której coś lub ktoś nie jest poddawany woli czy działaniu innej osoby albo zjawiska. Może także odnosić się do odporności na różnego rodzaju emocje. Często wykorzystywane w odniesieniu do kwestii, o których nie należy rozmawiać.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje karygodne zachowanie nie podlega dyskusji! Masz natychmiast przeprosić nauczycielkę.
Agnieszka nie podlega jego władzy, ponieważ pracuje w innym dziale. Jej przełożoną jest Iga.
Ten mężczyzna został uniewinniony i nie podlega karze pozbawienia wolności ani grzywny.