Niepoprawna pisownia

książe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

książę

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest książę z samogłoską na końcu tego wyrazu. Wyraz ten, choć należy do rzeczowników rodzaju męskiego, poprawnie zapisywany jest w taki sam sposób, jak rzeczowniki rodzaju nijakiego, będące w mianowniku liczby pojedynczej, czyli z literą na końcu. Dzieję się tak dlatego, że w mianowniku liczby mnogiej rzeczownik książę to książęta.
Książę jest to niekoronowany władca danego kraju albo ziemi. Jest to także członek rodziny panującej lub osoba, która posiada tytuł z nadania i przynależy do rodziny arystokratycznej.
Przenośnię, może to być również osoba, która wyróżnia się w konkretnej dziedzinie.

Przykłady poprawnej pisowni

Książę Joffrey Baratheon z książki “Gra o tron” jest jedną z najbardziej irytujących postaci.
Gdy sytuacja wyglądała naprawdę tragicznie, w ostatniej chwili uratował ją książę, przybywając na odsiecz ze swoim wojskiem.
Ten książę był okrutnym człowiekiem, traktował źle zarówno swoją rodzinę, wojsko, jak i poddanych.


Niepoprawna pisownia

ksiąrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksionże

Niepoprawna pisownia