Niepoprawna pisownia

nie warty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewarty

Poprawna pisownia