Niepoprawna pisownia

achoj

Niepoprawna pisownia


Sformułowanie ahoj kojarzy nam się głównie z powitaniem używanym na morzu przez marynarzy i żeglarzy. Współcześnie istnieją dwie teorie, mogące uzasadnić obecność omawianego zwrotu w języku polskim. Pierwsza z nich mówi, iż przejęliśmy go od Czechów, dla których ahoj oznacza po prostu cześć. Według innej teorii termin ten jest spolszczeniem angielskiego okrzyku ahoy, które używane jest na morzu i ma za zadanie zwrócenie uwagi na coś. W obu tych językach zachowana jest pisownia przez h, stąd też również i w języku polskim należy trzymać się tego zapisu.

Poprawna pisownia

ahoj

Poprawna pisownia, znaczenie: zawołanie marynarskie lub czeskie przywitanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ahoj, żeglarzu! Dokąd podróżujesz tak całkiem samotnie?
Tym razem całe wakacje organizuję sobie samodzielnie. Ahoj, przygodo!
Dzieci z zapartym tchem obserwowały jak pirat z głośnym okrzykiem Ahoj! przeskoczył na sąsiednią łódź.


Niepoprawna pisownia

ahoi

Niepoprawna pisownia