Niepoprawna pisownia

antypadia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

antypatia

Poprawna pisownia, znaczenie: uczucie niechęci lub odrazy do kogoś lub czegoś – słowem tym określić możemy również bezpośrednio tę osobę lub rzecz, do której ową niechęć czujemy.


Niepoprawna pisownia

antypatja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anty patia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anty-patia

Niepoprawna pisownia