Niepoprawna pisownia

rzałować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żałować

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz żałować w języku polskim oznacza w podstawowym swoim pojęciu: współczuć komuś, litować się nad kimś, a także smucić się, odczuwać żal i skruchę.
Pisownię litery ż na samym początku tego wyrazu można wyjaśnić tylko względami historycznojęzykowymi. Czasownik żałować etymologicznie, ponieważ wywodzi się od prasłowiańskiego słowa žalovati, które oznacza odczuwać żal.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie warto go żałować, nie zasłużył sobie na twoje łzy. Za to co zrobił, musi ponieść karę.
Można żałować wszystkich swoich grzechów, ale popełnionych złych czynów się nie cofnie.
Czy wiesz, że wyrażenie żałować kogoś posiada w języku polskim aż 11 synonimów?