Niepoprawna pisownia

letko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekko

Poprawna pisownia, znaczenie: lekko jest to jedyna wersja powyższego wyrazu, która została uznana za poprawną. Niestety do dziś, szczególnie wśród górali i mieszkańców wsi, można usłyszeć niewłaściwą formę gwarowa, jaką jest letko, która później jest utrwalana poprzez zapisywanie. Należy jednak zapamiętać, że jest to forma błędna i nie należy je używać zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Lekko jest przysłówkiem w stopniu równym, utworzonym od przymiotnika lekki. Oznacza on: w sposób znamionujący lekkość, zwinność, łatwo, delikatnie, w niewielkim natężeniu.

Przykłady poprawnej pisowni

W mojej nowej pracy na pewno nie będzie lekko, ale przynajmniej będę zajmował się czymś, co mnie ciekawie.
Była ubrana lekko, przewiewnie i bardzo kolorowo. Wyglądała ślicznie.
Lekko zdumiona, podeszłam do drzwi powitać niezapowiedzianych gości.


Niepoprawna pisownia

ledko

Niepoprawna pisownia