Niepoprawna pisownia

do równywać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dorównywać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doruwnywać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dorównywadź

Niepoprawna pisownia