Poprawna pisownia

komunia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo komunia zawsze należy zapisywać przez u. Zostało ono zaczerpnięte z łaciny, gdzie brzmiało communio. W języku polskim zapożyczenia należy zapisywać w zgodzie z oryginałem.
Komunia to jeden z sakramentów w religii chrześcijańskiej. Słowo odnosi się także do spożywania hostii oraz tej części mszy świętej, podczas której się to odbywa. Komunia to także społeczność chrześcijańska.

Przykłady poprawnej pisowni

Pierwsza Komunia Święta to jeden z bardzo ważnych sakramentów w życiu każdego katolika.
Moje dzieci nie będą iść do Pierwszej Komunii Świętej, ponieważ cała nasza rodzina jest niewierząca.
W katolicyzmie komunia to sakrament, który pozwala między innymi na pojednani z Bogiem.


Niepoprawna pisownia

komónia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komunja

Niepoprawna pisownia