Poprawna pisownia

zawiózł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zawiózł należy zapisywać przez ó, ponieważ posiada ono wyraz pokrewny zawozić, który pozwala na wymianę samogłosek ó na o. Zgodnie z zasadami polszczyzny, jeśli możliwa jest taka wymiana, zawsze stosujemy ó.
Zawiózł to czas przeszły, forma dokonana i wypowiedź w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Oznacza, że mężczyzna, o którym mowa, dostarczył już coś lub kogoś za pomocą odpowiedniego środka transportu na miejsce przeznaczenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj wieczorem Jarosław zawiózł swoją sąsiadkę do szpitala, ponieważ bardzo źle się poczuła.
Edward z entuzjazmem zawiózł córkę na pierwszą lekcję jazdy konnej w renomowanej szkółce.
Gabriel szybko zawiózł paczki do klienta i zawrócił do firmy, aby odebrać nowe przesyłki.


Niepoprawna pisownia

zawiuzł

Niepoprawna pisownia