Obie konstrukcje mogą być stosowane we współczesnej polszczyźnie, ważne jest jednak, by znać i rozumieć różnice pomiędzy nimi i nie stosować ich zamiennie, gdyż popełnimy w ten sposób błąd językowy. W zrozumieniu obu znaczeń przydatne będą opracowane przez nas definicje oraz przykłady praktycznego użycia, a gdyby okazały się one niewystarczające przypominamy, że istnieje możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

do powiedzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: do powiedzenia jest to sformułowanie składające się z przyimka do oraz rzeczownika odczasownikowego powiedzenie, odmienionego w dopełniaczu liczby pojedynczej. Wywodzi się ono od wyrazu podstawowego powiedzieć, czyli: wyrazić jakąś informację słowami, oznajmić, przekazać w jakikolwiek inny, komunikatywny, sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiedziałam, że w najbliższym czasie będzie miała mi dużo do powiedzenia.
Po tej awanturze nie miałem jej nic do powiedzenia – wszystko zostało już wykrzyczane.
Mam Ci strasznie dużo do powiedzenia. Może spotkamy się jutro na kawę?


Poprawna pisownia

dopowiedzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie dopowiedzenia z kolei jest rzeczownikiem odczasownikowym dopowiedzenie, odmienionym w dopełniaczu liczby pojedynczej. Wywodzi się on od czasownika dopowiedzieć, oznaczającego: uzupełnić swoją wypowiedź o jakąś informację czy też wyrażenie, przekazać coś jeszcze poza tym, co zostało już powiedziane, dodać parę słów. Jest to jeden wyraz, dlatego należy zawsze zapisywać go razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Autorka powieści wydała specjalną broszurkę, którą można traktować jako dopowiedzenia i wyjaśnienia niektórych wątków.
Przez Twoje dopowiedzenia pokłóciliśmy się. Stworzyłeś problemy, których nie było wcześniej.
Przekaż nam uważnie tylko to, co Ci powiedziała. Nie pozwól sobie na jakiekolwiek dopowiedzenia.