Choć oba poniższe wyrażenia funkcjonują w języku polskim, a co więcej, brzmią identycznie, nie należy stosować ich zamiennie. Byłby to błąd ortograficzny, ponieważ ich znaczenia całkowicie się od siebie różnią. Aby użyć formy pasującej do kontekstu zdania konieczne jest zapoznanie się z oboma znaczeniami poprzez lekturę naszych definicji i przykładów. Gdyby nasze materiały nie rozwiały wszystkich wątpliwości zachęcamy do pozostawienia ewentualnych pytań w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

bur

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie bur to rzeczownik bura (inaczej: ostra uwaga, napomnienie, nagana) odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłem bardzo niegrzecznym dzieckiem, więc podczas wizyty u babci nie udało mi się uniknąć licznych bur.
Nigdy nie zapomnę bur od mojego taty – zawsze był bardziej rozczarowany niż zdenerwowany.
Dość już tych bur! To tylko dzieci, niech się wyszaleją.


Poprawna pisownia

bór

Poprawna pisownia, znaczenie: bór to z kolei rzeczownik w formie podstawowej, za pomocą którego określamy wysoki i gęsty las iglasty. Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ó, ze względu na zachodzącą oboczność ó:o (piszemy bór, bo bory).

Przykłady poprawnej pisowni

Przed nimi rozciągał się wielki, ciemny i nieco przerażający bór.
Przez ten bór będziemy wędrować przez najbliższe dwa dni – powiedział przewodnik.
Ten bór rośnie tutaj od tysięcy lat.