Poprawna pisownia

niektóre

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niektóre należy zapisywać razem. Jest to nieokreślony zaimek, który w wyniku ewolucji językowej utworzył zrost. Jest wyjątkiem od reguły, która mówi, że nie z zaimkami piszemy rozłącznie.
Określenie niektóre odnosi się do bliżej nieokreślonych przedmiotów lub osób, które należą do danego zbioru, jednak różnią się jakimś elementem od pozostałych i na tej podstawie mogą z niego zostać wyróżnione. Inaczej mogą to być też pewne osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektóre dzieci z naszej szkoły nie potrafią współpracować z grupą, więc musimy nad tym popracować.
Wiedział, że niektóre z orzechów mogą być zepsute, ale nie spodziewał się, że będzie ich tak wiele.
W niektóre dni czuła się fatalnie po przyjmowanych lekach, dlatego wolała zostać wtedy w domu.


Niepoprawna pisownia

nie które

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekture

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kture

Niepoprawna pisownia