Niepoprawna pisownia

niemoże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie może

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie może odnosi się do sytuacji, w której ktoś (osoba trzecia) nie ma pozwolenia na wykonanie jakiegoś zadania. Jest to także wyrażenie, które może odnosić się do braku odpowiednich zdolności i umiejętności, aby wykonać dane zadanie.
Nie może to zaprzeczony czasownik, który zawsze należy zapisywać rozłącznie. Jest to zgodne z ogólną zasadą języka polskiego, mówiącą, że wszystkie czasowniki z partykułą nie zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Witek nie może dzisiaj iść na łyżwy, ponieważ mama kazała mu się uczyć do sprawdzianu.
Gdybym wiedział, że Alina nie może jeść orzechów, nie częstowałbym jej ciastem z kremem orzechowym.
Milena nie może sama pomalować swojego pokoju, ponieważ nie ma w tym żadnego doświadczenia.