Niepoprawna pisownia

kojażę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kojarzę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten zawsze piszemy przez rz. Od kiedy tylko zaczął pojawiać się w słownikach języka polskiego, za poprawną uznawana była taka forma zapisu. Zgodnie zatem z regułą mówiącą, iż wyrazy o pochodzeniu historycznym piszemy zawsze jak nakazuje tradycja, pisownię tę należy zapamiętać. Z kolei na końcu wyrazu zawsze powinno znajdować się ę, ze względu na zasadę, nakazującą taki zapis w czasownikach odmienionych w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego. Etymologia tego czasownika nie jest do końca jasna, ale jego pochodzenia można dopatrywać się w prasłowiańskim jarze.
Kojarzyć to inaczej rozumieć, widzieć związek pomiędzy danymi elementami lub pojęciami, ale także łączyć wrażenia lub wyobrażenia tak, że pojawienie się jednych powoduje uświadomienie sobie istnienia kolejnych. Łączyć można również ludzi (tutaj najczęściej chodzi o łączenie ich w pary, związki). Niekiedy czasownikiem tym zastępujemy wyraz rozumieć.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli dobrze kojarzę, to mówiła, że zajrzy do nas w najbliższy piątek.
Nie kojarzę, żeby w podręczniku znajdowała się co najmniej połowa zagadnień z dzisiejszego kolokwium.
Ania? Zupełnie nie kojarzę o kim mówisz, kto to?


Niepoprawna pisownia

kojarze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojaże

Niepoprawna pisownia