Słowa niegrzeczna oraz nie grzeczna można wykorzystywać, ponieważ oba sa poprawne. Należy je jednak stosować zgodnie z ich znaczeniem.

Poprawna pisownia

niegrzeczna

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niegrzeczna to przymiotnik, opisujący pewną cechę zachowania, oznaczający, że dana osoba płci żeńskiej zachowuje się w sposób nieodpowiedni, nieprzyjemny dla innych. Pisownia łączna jest tutaj uzasadniona ogólną zasadą pisowni przymiotników, która mówi, że piszemy je łącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niegrzeczna i złośliwa dla innych Blanka nigdy nie miała zbyt wielu przyjaciół, ale nie umiała postępować inaczej.
Zuzia była tak niegrzeczna w szkole, że dostała uwagę, a jej mamę wezwano na rozmowę do dyrektora.
Zosia nie była niegrzeczna aż do chwili, w której koledzy zaczęli jej dokuczać i musiała się zmienić.


Poprawna pisownia

nie grzeczna

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei określenia nie grzeczna pisanego oddzielnie można używać warunkowo, jedynie wtedy, kiedy chcemy podkreślić różnicę pomiędzy cechami danej osoby. Wymaga dokładnego porównania, w jaki sposób zachowuje się opisywana osoba.

Przykłady poprawnej pisowni

Była nie grzeczna, tylko bardzo nieposłuszna, przez co opiekująca się nią babcia zaczęła tracić cierpliwość.
Ta kobieta jest nie grzeczna, tylko chamska i złośliwa, przez co nikt nie chce się nią zajmować.
Klaudia była nie grzeczna, ale nieprzyjemna dla innych, przez co znalazła mało przyjaciół.