Poprawna pisownia

hetman

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hetman należy zapisywać przez h. Jest to słowo, którego pisownia uwarunkowana jest historycznie i wywodzi się od języka niemieckiego, w którym występuje określenie Hauptmann. Ze względu na obcojęzyczne korzenie i tradycję, jest ono zapisywane przez literę h. Podobną pisownię ma także w innych językach słowiańskich, np. ukraińskim, czeskim.
Hetman to historyczna nazwa wojskowa, oznaczająca osobę dowodzącą armiami.

Przykłady poprawnej pisowni

Jednym z najsłynniejszych przywódców powstań kozackich był hetman Bohdan Chmielnicki.
Jednym z dowódców wojsk zaciężnych w XVI-wiecznej Polsce był hetman wielki litewski.
W dawnej Polsce hetman był dowódcą, który w imieniu króla dowodził częścią lub całą armią.


Niepoprawna pisownia

chetman

Niepoprawna pisownia