Niepoprawna pisownia

ortografi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ortografii

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ortografii należy zapisywać przez ii na końcu. Wynika to z ogólnej zasady, mówiącej, że wyrazy zapożyczone, które w mianowniku kończą się na -ia, poprzedzone spółgłoską wargową, należy odmieniać, używając ii. W tym przypadku decydującym mianownikiem jest ortografia, a końcówka ii pojawia się w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej.
Ortografii to słowo wywodzące się od ortografia i oznacza zbiór zasad, decydujących o pisowni wyrazów w danym języku za pomocą liter lub innych znaków. Słowo pochodzi z greki, gdzie ma formę ortographia (dosłownie poprawny zapis).

Przykłady poprawnej pisowni

Daria jeszcze nie nauczyła się ortografii tak, aby pisać bez żadnych błędów, ale jest dopiero w pierwszej klasie.
Grzesiek ma zaświadczenie o dysleksji i dysortografii, które tłumaczy jego niskie oceny z ortografii.
Wśród zasad polskiej ortografii znajduje się wiele wyjątków, które utrudniają dzieciom naukę.


Niepoprawna pisownia

ortografji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ortografjii

Niepoprawna pisownia