Poprawna pisownia

jedną

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest jedną. Pisownię tę można wyjaśnić odmianą wyrazu, zgodną z ogólnymi zasadami odmiany przez przypadki słów żeńskoosobowych, do których należy jedna (mianownik rozpatrywanego słowa). Według nich w bierniku i narzędniku słowa te muszą kończyć się na ą, co warunkuje zapis jedną.
Jedna to jednostka, która określa ilość osób bądź przedmiotów, równą jeden. Dotyczy jedynie płci żeńskiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Mała Kasia zabrała ze sobą do szkoły jedną bułkę z makiem, dwa jabłka i butelkę coli.
To ważne, aby przynajmniej tę jedną sprawę załatwić w tym tygodniu, resztą trzeba będzie zająć się później.
Kiedy znalazł się na siłowni, zastał tam jedną trenerkę, która zajmowała się układaniem hantli.


Niepoprawna pisownia

jednom

Niepoprawna pisownia