Poprawna pisownia

ogólnodostępny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ogólnodostępny jest przymiotnikiem złożonym, który posiada dwa człony. Człon ogólno służy do doprecyzowania słowa dostępny, które jest głównym przymiotnikiem, nadającym znaczenie złożeniu. W polszczyźnie wyraz będące przymiotnikami złożonymi zapisujemy razem.
Ogólnodostępny mówi, że coś jest powszechne, dostępne dla każdego. Nie ma żadnych szczególnych wymagań, żeby to coś osiągnąć, zdobyć, kupić lub – w przypadku miejsca – aby się tam dostać.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten ogród botaniczny nie jest ogólnodostępny, do środka mogą wejść tylko studenci biologii.
Ogólnodostępny, darmowy program antywirusowy nie zawsze w pełni chroni komputer.
To był ogólnodostępny wykład, na który mogli przyjść studenci wszystkich roczników.


Niepoprawna pisownia

ogólno dostępny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogólno-dostępny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogulnodostępny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogólnodostempny

Niepoprawna pisownia