Poprawna pisownia

chcące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hconce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hcące

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chconce

Niepoprawna pisownia