Niepoprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jest

Poprawna pisownia