Niepoprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jest

Poprawna pisownia, znaczenie: nie jest to zaprzeczenie czasownika oznaczającego istnienie, życie. Jeśli coś nie jest w danym miejscu, oznacza to, iż się w nim nie znajduje. Jest to również nieuczestniczenie w pewnych wydarzeniach, ale także brak uczuć, doznań i emocji. Dzięki temu wyrażeniu można pokazać, że osoba lub przedmiot nie posiada pewnych cech. Zaprzecza rozgrywaniu się konkretnych wydarzeń.
Określenie nie jest należy zawsze zapisywać rozłącznie. Jest to zgodne z ogólną zasadą polszczyzny, że nie z czasownikami zawsze piszemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jest mi to obojętne, więc chociaż spróbuj się postarać mi pomóc w tym, co robię.
Ona wcale nie jest niska, odnosisz takie wrażenie tylko ze względu na niekorzystne zdjęcia.
To nie jest prawdziwa zima, skoro nie ma śniegu ani mrozu, tylko ciągle pada deszcz.