Niepoprawna pisownia

drók

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

druk

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie druk może zostać wykorzystane jako nazwa dzieła, które zostało wydrukowane. Używa się go do opisu konkretnego kroju liter lub wzoru naniesionego na tkaninę. Tak samo nazywa się sam proces drukowania i technikę nanoszenia znaków na stronę.
Druk jest zapożyczeniem z języka niemieckiego: druck. Zgodnie z zasadami języka polskiego wszystkie zapożyczenia powinny być zapisywane zgodnie z ich oryginałem, dlatego w tym słowie występuje litera u.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdecydował się na druk laserowy, mając nadzieję, że jego jakość będzie jeszcze lepsza, niż atramentowego.
Szybko, zobacz, czy druk już się skończył. Naprawdę potrzebujemy tych danych na wczoraj!
Druk na koszulce, wykonany w firmie znajdującej się w sąsiednim budynku, był naprawdę wysokiej jakości.