Niepoprawna pisownia

klnąć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kląć

Poprawna pisownia