Niepoprawna pisownia

klnąć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kląć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kląć jest jedynym poprawnym zapisem. Ten kłopotliwy wyraz zmienia swój temat w zależności od czasu, w którym jest wykorzystany, a także od trybu i aspektu, w który występuje. W niektórych przypadkach posiada n w innych jednak spółgłoska znika.
Należy zapamiętać, iż n pojawia się w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym (klnę) i rozkazującym (klnij), a także w aspekcie dokonanym czasu przyszłego (zaklnę).
Spółgłoska n nie występuje w bezokoliczniku (kląć), a także w aspekcie niedokonanym czasu przyszłego (będę kląć). Jej obecności nie zaobserwujemy również w czasie przeszłym (kląłem).
Kląć można w dwóch kontekstach. Pierwszy to używanie słów i określeń wulgarnych, które mają kogoś obrazić lub wyrazić złość. Drugi to rzucanie złych uroków, życzenie komuś czegoś złego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie lubię kląć, bo uważam to za nieeleganckie, ale w dużej złości czasem mi się to zdarza.
Mama zabroniła Heńkowi kląć, ale kiedy tylko wyszła do pracy, chłopak znowu zaczął używać wulgaryzmów.
Ty to nie umiesz jeszcze kląć jak dorośli, ale może to i lepiej, w końcu masz tylko siedem lat.