Zarówno określenie niesportowy, jak i nie sportowy, może być poprawne. Należy jednak zwrócić uwagę na kontekst wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niesportowy

Poprawna pisownia, znaczenie: niesportowy jest zaprzeczonym przymiotnikiem, który zgodnie z ogólnymi regułami polszczyzny należy zapisywać łącznie. Słowo to opisuje stan, w którym coś ma charakter nie pasujący do uznanych zasad sportowych. Nie podkreśla zaprzeczenia i nie wymaga uzupełnienia innym określeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój niesportowy ubiór musi sprawiać ci pewne problemy, więc mogę ci pożyczyć coś mojego.
Niesportowy i nieprofesjonalny komentarz jest niemile widziany. Musisz się jeszcze sporo nauczyć.
Niesportowe zachowanie sprawiło, że Ania nie będzie mogła brać udziału w najbliższym meczu.


Poprawna pisownia

nie sportowy

Poprawna pisownia, znaczenie: nie sportowy to rzadziej używane określenie, które jest poprawne tylko, jeśli ma podkreślić zaprzeczenie i kontrast pomiędzy tym wyrażeniem, a uzupełniającą je częścią wypowiedzi. Po nim musi pojawić się uściślenie, jaki charakter miała dana sytuacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Sposób bycia twojego brata jest nie sportowy, tylko nieuczciwy, dlatego nikt z drużyny go nie lubi.
Wczorajszy cios był nie sportowy, lecz zadany poniżej pasa. Powinieneś uważać na to, co robisz.
Ostatni wypad miał charakter nie sportowy, ale historyczny, dlatego część osób trochę się nudziła.


Niepoprawna pisownia

niezportowy

Niepoprawna pisownia