Poprawna pisownia

nieważne

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie partykuły nie z przymiotnikiem w stopniu równym. Określenie to, zgodnie z istniejącą w języku polskim regułą, w większości przypadków należy zapisywać łącznie.
Wyrazem tym określamy coś niemającego dla kogoś znaczenia, niemającego na nic wpływu nieistotnego, nieposiadającego mocy prawnej, aktualnie nieobowiązującego, ale także coś nic nieznaczącego, pod warunkiem, że zabraknie w nim ważnego elementu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wymuszone na kimś zeznania są nieważne. Wiesz o tym, prawda?
Święta Bożego Narodzenia bez najbliższych mi osób są dla mnie nieważne.
Nieważne, jak zachowywał się kiedyś, dla mnie liczy się to, że obecnie wyszedł na prostą.


Niepoprawna pisownia

nie ważne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jedyną sytuacją, kiedy dopuszczalna jest pisownia oddzielna, jest użycie tego terminu jako zaprzeczenia oraz przedstawienie dla niego alternatywy w tym samym zdaniu, na przykład: Nie ważne dokąd, ważne, że z Tobą.

Niepoprawna pisownia

nie warzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewarzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie waszne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewaszne

Niepoprawna pisownia