Niepoprawna pisownia

nie po dały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepodały

Niepoprawna pisownia