Poprawna pisownia

spróbuj

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz spróbuj należy zapisywać przez s. Wynika to z zasady ortograficznej, że literę s piszemy zawsze przed głoskami bezdźwięcznymi, takimi jak: c, ć, ch, cz, f, k, p, s, ś, sz, t. W tym przypadku decydująca jest więc litera p, znajdująca się po s.
Spróbuj to tryb rozkazujący od wyrazu spróbować. Nakazuje drugiej osobie podjęcie pewnych kroków lub starań, które mają dać określony rezultat, zazwyczaj przewidziany. To także forma porady, dodawania otuchy lub zachęty.

Przykłady poprawnej pisowni

Spróbuj nie myśleć o tym, co się stało, a na pewno wszystko będzie ci się wydawać łatwiejsze.
Spróbuj pogodzić się z Kamilą, a będzie ci się dużo łatwiej pracowało z nią w jednym zespole.
Spróbuj zrobić to sam, nie mogę bez przerwy cię wyręczać we wszystkim, co wydaje ci się trudne.


Niepoprawna pisownia

zpróbuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z próbuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spróbój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubój

Niepoprawna pisownia