Zarówno wyrażenie łowcą jak i łowcom występuje w słowniku języka polskiego, a co więcej wywodzą się one od wspólnego słowa źródłowego. Terminem tym jest rzeczownik łowca, czyli inaczej myśliwy, osoba poszukująca czegoś lub kogoś dla przyjemności czy też dla pieniędzy. Zachęcamy do przyswojenia różnic jakie dzielą te dwie formy, co pozwoli wybrać właściwą do kontekstu danego zdania i uniknąć błędu językowego. W razie wątpliwości bądź niejasności nasza redakcja aktywnie odpowiada na pytania użytkowników w sekcji komentarzy pod niniejszym opracowaniem.

Poprawna pisownia

łowcą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz łowcą to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Zwróćmy uwagę na jego końcówkę – samogłoską ą kończą się wszystkie rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Znanego piłkarza określono nowym łowcą rekordów.
Moja postać w grze jest obecnie najlepszym łowcą przeciwników!
Główny bohater tej opowieści jest znanym na całym świecie łowcą potworów.


Poprawna pisownia

łowcom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie łowcom to z kolei słowo źródłowe odmienione w celowniku liczby mnogiej. Cząstka -om to typowe zakończenie dla takich postaci deklinacyjnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Bohater tej powieści przygodowej przez wiele miesięcy towarzyszył łowcom głów.
Podziękuj tym łowcom złodziei za odnalezienie Twojego samochodu.
To łowcom dzikich zwierząt zawdzięczamy możliwość podziwiania nieznanej nam fauny w ogrodach zoologicznych.