Niepoprawna pisownia

zwierzętą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierzętom

Poprawna pisownia, znaczenie: zwierzęta to istoty żywe, które należą do organizmów cudzożywnych i posiadają komórki eukariotyczne. W większości posiadają zdolność samodzielnego poruszania się. Do ich królestwa zalicza się bezkręgowce, w tym owady, oraz kręgowce, wśród których znajdują się: ryby, płazy, gady, ptaki, a także ssaki. Do ssaków przynależy także człowiek.
Poprawną formą zapisu tego słowa jest zwierzętom. Można to wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej, która informuje, że rzeczowniki w celowniku liczby mnogiej muszą być zapisywane przez -om na końcu wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Dokuczanie zwierzętom może świadczyć o zaburzeniach psychicznych, w wielu przypadkach czynili tak seryjni mordercy w dzieciństwie.
Maniek lubił pomagać zwierzętom i zbywał ironicznym komentarzem ludzi, którzy chcieli, aby przeznaczał własne pieniądze na inny cel.
Niedaleko jest siedziba organizacji, która pomaga zwierzętom, jeśli im zgłosisz to, co widziałeś, na pewno pomogą.