Niepoprawna pisownia

weszłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszedłem

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten zawsze należy zapisywać jako wyszedłem. Jest to męskoosobowa odmiana czasownika wyjść, pojawiająca się w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym. Używają jej jedynie mężczyźni.
Wyjaśnienia, dlaczego używać należy słowa wyszedłem, należy szukać m. in. w bliskoznacznych poszedłem i historycznym rozwoju języka polskiego. Prasłowiańskie słowo, które następnie przekształciło się w poszedł, wymagało wypowiedzenia głosek sz oraz , które następnie zostały połączone z pomocą samogłoski e. Jednocześnie, rozpatrując odmianę całego słowa, skoro poprawna jest forma 3 osoby liczby pojedynczej on poszedł, to – zgodnie z zasadami koniugacji – w pierwszej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -em i słowo brzmi poszedłem. W analogiczny sposób rozpatrzyć można wyszedłem, które w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę wyszedł.
Jednocześnie warto zauważyć, że od niepoprawnego wyszłem nie można utworzyć logicznego czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej, gdyż musiałby brzmieć on wyszł.
Wyszedłem to dokonany czasownik wyjść w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym. Oznacza, iż podmiot mówiący opuścił jakieś miejsce. W przenośni może odnosić się do sytuacji, w której podmiot mówiący był postrzegany w specyficzny sposób przez otoczenie (wyrażenie wyszedłem na).

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj wyszedłem z pracy o pół godziny później, niż zamierzałem, gdyż moja szefowa chciała ze mną porozmawiać.
Nigdy wcześniej nie wyszedłem na głupka w jej oczach, niestety dzisiaj musiał być ten pierwszy raz.
Nie udał mi się spacer, gdyż ledwie wyszedłem z domu, zaczął padać deszcz, więc musiałem wrócić.