Poprawna pisownia

na co dzień

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia tego wyrażenia może przysporzyć wielu trudności. Należy jedna zapamiętać, że poprawną formą zapisu jest wyłącznie pisownia każdego członu oddzielnie. Mimo że nie istnieje żadna reguła, która mogłaby jednoznacznie uzasadnić jego pisownię, to warto skojarzyć, że tworzący go przyimek na często wchodzi w skład wyrażeń przyimkowych, które zazwyczaj zapisujemy oddzielnie, natomiast co dzień to wyrażenie przyimkowe. Je również w większości przypadków piszemy osobno, z wyjątkiem połączeń, będących równocześnie zrostami. Mając to na uwadze, można łatwo wydedukować, że także wyrażenie na co dzień należy zapisywać rozłącznie.
W zdaniach zwrot ten spełnia funkcję frazy przysłówkowej – jest to połączenie wyrazów, które przysłówkami nie są, ale w połączeniu ze sobą pełnią ich rolę. Na co dzień to inaczej codziennie, zazwyczaj, często, rutynowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczyciel na co dzień nie weryfikuje naszej wiedzy, ale comiesięczne sprawdziany są bardzo wymagające.
Dziś w pracy będę mieć spotkanie z zarządem, więc muszę ubrać się bardziej elegancko niż na co dzień.
Na co dzień staram się biegać każdego wieczoru, a w weekendy jeżdżę na basen.


Niepoprawna pisownia

nacodzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na codzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naco dzień

Niepoprawna pisownia