Niepoprawna pisownia

żutnik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzutnik

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie należy zawsze zapisywać przez rz. W tym przypadku jest to dwuznak niewymienny, w związku z czym pisownię tę trzeba zapamiętać, a w razie potrzeby sprawdzić w słowniku ortograficznym. Aby ułatwić jej skojarzenie, warto zwrócić uwagę, że rzutnik należy do tej samej rodziny wyrazów co czasownik rzucać, stąd identyczna pisownia.
Rzutnikiem nazywamy urządzenie, które służy do wyświetlania slajdów, filmów czy prezentacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyłącznie dzięki hojności Waszych rodziców szkoła mogła sobie pozwolić na zakup nowoczesnych rzutników.
Rzutnik należy podłączyć nie tylko do komputera, ale również do prądu.
W związku z zepsutym rzutnikiem, omawianie prezentacji uczniów przełożono na kolejny tydzień.


Niepoprawna pisownia

żótnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzótnik

Niepoprawna pisownia