Niepoprawna pisownia

na bierzemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabierzemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na bieżemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżemy

Niepoprawna pisownia