Poprawna pisownia

mógłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mógłbym powinno być zapisywane łącznie. Wynika to z faktu, iż cząstka -bym zawsze stanowi przyrostek, dodawany do wyrazów, z którymi współwystępuje.
Mógłbym oznacza możliwość wykonania jakiegoś zadania, ale także chęć do podjęcia się czegoś. Wyraża zdolności, umiejętności i chęci, które są zadeklarowane przez mężczyznę. Występuje w trybie przypuszczającym, w którym rezultat nie jest do końca pewny.

Przykłady poprawnej pisowni

Mógłbym się tym zająć jutro z samego rana, tylko zostaw mi wszystkie materiały na biurku.
Jeszcze nie zdecydowałem, czy pójdę z wami do kina, ale na pewno mógłbym was tam podwieźć.
Wydaje mi się, że mógłbym rozwiązać dla ciebie te zadania, potrzebuję tylko trochę czasu.


Niepoprawna pisownia

mógł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógbym

Niepoprawna pisownia