Co do zasady obie formy są poprawne, choć forma łąkotka częściej występuje w piśmiennictwie medycznym i wydaje się bardziej poprawna, zaś łękotka jest formą bardziej potoczną. Obie formy można stosować je wymiennie, należy jednak konsekwentnie stosować tylko jedną z nich w całym tekście. Łąkotka jest elementem stawu kolanowego, zbudowanym z tkanki chrzęstnej włóknistej, dopasowującym do siebie elementy stawu, a także pełniącym w nim rolę amortyzującą.

Poprawna pisownia

łąkotka

Poprawna pisownia, wersja medyczna, rekomendujemy jej użycie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydaje mi się, że ból w kolanie spowodowany jest, że ma Pan uszkodzenie łąkotki.
Uszkodzona łąkotka może powodować ból w stawie kolanowym.
Medycyna idzie od przodu. Istnieją zatem coraz nowsze metody leczenia uszkodzonej łąkotki.


Poprawna pisownia

łękotka

Poprawna pisownia, wersja potoczna – zalecana wyłącznie w użyciu nieformalnym.